Anunt public - Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt public privind informarea si consultarea populatiei asupra elaborarii propunerii finale a Planului Urbanistic de Detaliu "PUD - Ridicare restrictie temporara de construire pentru extindere, consolidare si mansardare cladire administrativa corp C2 (S=2105mp) in comuna Lipanesti, sat Lipanesti, nr. cadastral 21400, Tarlaua 20, Parcela Cc1101

Download fisier atasat: Anunt PUD consultare populatie.pdf