Anunt informare si consultare - PUD

Anunţ public privind informarea si consultarea populatiei asupra elaborării propunerii finale a Planului Urbanistic de Detaliu ,,PUD-RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE ZONE:INSTITUTII SI SERVICII,SPATII VERZI,AGREMENT SI SPORT SI DOTARI TEHNICO-EDILITARE IN VEDEREA AMPLASARII UNEI TRIBUNE AFERENTE TERENULUI DE FOTBAL (Sstudiat=12418mp) in com.LIPANESTI,sat LIPANESTI, nr.cadastral 20885,tarla 22,parcelele CC 1228,CTS1229
 
Mai multe detalii in atasament.