Anunt concurs - Inspector

Comuna Lipănești, județul Prahova organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector , clasa I , grad profesional asistent din cadrul Compartimentului juridic, resurse umane .
 
Condițiile de participare la concurs :
Condiții generale sunt prevăzute în art.54 din Legea nr.188/1999, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;
 
Condiții specifice studii superioare de lungă durată , absolvite cu diplomă de licență;
 
Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Lipănești, astfel:
Proba scrisă 22.06.2017 ora 10,00
Interviul ora 26.06.2017 Ora 12,00
 
Depunerea dosarelor de înscriere se face în termen de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României , partea a –III-a. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Lipănești și la nr. telefon 0244/215217 .