Reactualizare Plan Urbanistic General al Comunei Lipanești, județul Prahova

Reactualizarea Planului Urbanistic General al Comunei Lipanești este o documentație ce
își propune să stabilească direcțiile de dezvoltare a comunei Lipanești, în corelare cu prevederile
de amenajare a teritoriului național și județean și în condițiile respectării dreptului de proprietate
și a interesului public.