Convocare consiliu Local in sedinta ordinara 24.04.2018 Ora 17:00

19 April 2018
DISPOZITIA NR.
privind convocarea Consiliului local in
sedinta ordinara in data de 24.04.2018 orele 17.00
Primarul comunei Lipanesti,judetul Prahova;
In temeiul art39(4) si art. 68(1) din legea nr. 215/2oo1 legea administratiei publice locale,cu
modificarile si completarile ulterioare;
DISPUNE:
Articol unic: Se convoaca Consiliul local al comunei Lipanesti in sedinta ordinara in data de 
24.04.2018, orele 17.00 la sediul Primariei comunei Lipanesti.

Fișiere atașate

  dispozitie SEDINTA ORDINARA.pdf 14 December 2018