Satul Șipotu și Satu Nou

11 March 2018

Satul Sipotu

Şi-a luat denumirea de la izvoarele(sipote) ce îşi aveau obarşia în partea de Vest a satului şi care se mai găsesc şi astăzi. O parte din locuitorii satului erau moşneni, alţii clăcaşi, iar ardelenii veniţi din partea Ardealului, renumiţi prin priceperea lor de a munci pământul, s-au aşezat în acea parte a satului care le poartă numele: Ardeleni. Aceştia erau clăcaşii de pe moşia Arsăneasa situate la sud de satul Sipotu având la nord ca vecini grupul de moşneni din acest sat.

Actuala biserică din parohia Sipotu a fost zidită între anii 1979-1988 pe vechiul amplasament al bisericii construită în anul 1840 de către Gheorghe Boldescu, Tanasie Postelnicu al lui Calazitu şi alţii, meşter fiind Manea Gheorghe.

Toate lucrările actualei biserici au fost supravegheate îndeaproape de preotul pensionar Gheorghe Mateescu şi efectuate cu sprijinul meşterilor constructori din parohie şi al enoriaşilor care au dorit să rămână anonimi.

Pictura în tehnica "fresco" a fost executată de pictorul Enache Ion între anii 1988-1993 şi tot prin strădania preotului econom Gheorghe Mateescu, biserica a fost tarnosită de PF Părinte Patriarh Tectist Arapahs alături de care au mai participat PC Preot Protoereu Ilie Vasile şi preoţii de la parohiile învecinate. Hramul bisericii este " Sfinţii Mari Mucenici Dimitrie şi Gheorghe"- purtători de biruinţă.

Pomelnicul de la proscomidiar menţionează că în decursul timpului au slujit următorii preoţi: Vasile Popescu, Atanasie Teodorescu, Tiberiu Ripeanu, Gheorghe Mateescu şi prin mila lui Dumnezeu actualul preot Ştefan Samoilă.


Satu Nou

A luat fiinţă în anul 1884 în urma împroprietăririi făcute din rezervele statului.

Menţionăm că satele Zamfira şi Satu Nou au aparţinut comunei Măgurele până în 1924, iar Lipăneşti şi Sipotu au aparţinut comunei Boldeşti până în 1943, reşedinţa acestora fiind totuşi în satul Lipăneşti.