Categorie
De la:
Pana la:

Știri și evenimente

Anunț referitor la desfășurarea probei de interviului la concursul de recrutare Consilier grad I.

Detalii privind desfășurarea interviului regăsiți în atașament. 

23 April 2018
Convocare consiliu Local in sedinta ordinara 24.04.2018 Ora 17:00

DISPOZITIA NR.
privind convocarea Consiliului local in
sedinta ordinara in data de 24.04.2018 orele 17.00
Primarul comunei Lipanesti,judetul Prahova;
In temeiul art39(4) si art. 68(1) din legea nr. 215/2oo1 legea administratiei publice locale,cu
modificarile si completarile ulterioare;
DISPUNE:
Articol unic: Se convoaca Consiliul local al comunei Lipanesti in sedinta ordinara in data de 
24.04.2018, orele 17.00 la sediul Primariei comunei Lipanesti.

19 April 2018